επικοινωνία   αρχική

Καλωσήρθατε

Η ηλεκτρονική υγεία, η χρησιμοποίηση δηλαδή της τεχνολογίας για τη διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας προκειμένου να γίνει διάγνωση και παρακολούθηση της θεραπείας, είναι από τη φύση της χώρος κοινωνικά ευαίσθητος και συνάμα καινοτόμος. Αποτελεί σημείο συνάντησης φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, εταιρειών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Καλείται να δώσει λύσεις στα διαρκώς ογκούμενα προβλήματα των συστημάτων υγείας, που είναι συνυφασμένα με τα συστήματα ασφάλισης.

Η ανάπτυξε εξειδικευμένες εφαρμογές για ποικίλες κλινικές ανάγκες, σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες υγείας. Σχεδίασε, υλοποίησε και υποστηρίζε τα συστήματα που χρησιμοποιούσε το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής έως το 2012, αλλά και φορητά συστήματα για ασθενοφόρα καθώς και για την εξ'αποστάσεως ιατρική επίσκεψη. Υλοποίησε με το «Τρίτων», μία εφαρμογή διαχείρισης υπερτασικών, που συστηματοποιεί τις μετρήσεις στο σπίτι και υιοθετεί τις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες για την καρδιαγγειακή προστασία.