επικοινωνία   αρχική

Καλωσήρθατε στην Proton Labs

Η ηλεκτρονική υγεία, η χρησιμοποίηση δηλαδή της τεχνολογίας για τη διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας προκειμένου να γίνει διάγνωση και παρακολούθηση της θεραπείας, είναι από τη φύση της χώρος κοινωνικά ευαίσθητος και συνάμα καινοτόμος. Αποτελεί σημείο συνάντησης φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, εταιρειών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Καλείται να δώσει λύσεις στα διαρκώς ογκούμενα προβλήματα των συστημάτων υγείας, που είναι συνυφασμένα με τα συστήματα ασφάλισης.

Η αναπτύσσει εξειδικευμένες εφαρμογές για ποικίλες κλινικές ανάγκες, σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες υγείας. Σχεδίασε, υλοποίησε και υποστηρίζει τα συστήματα που χρησιμοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, αλλά και φορητά σύστημα για ασθενοφόρα καθώς και για την εξ'αποστάσεως ιατρική επίσκεψη. Πρόσφατα πρωτοπόρησε ξανά με το «Τρίτων», μία εφαρμογή διαχείρισης υπερτασικών, που συστηματοποιεί τις μετρήσεις στο σπίτι και υιοθετεί τις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες για την καρδιαγγειακή προστασία.

Περιηγηθείτε στον ιστοτόπο μας και ανακαλύψτε τις ξεχωριστές καινοτομίες που μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα κλινικών αναγκών.