επικοινωνία   αρχική

ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ

Στο επείγον περιστατικό, πολλά καθορίζονται από τον παράγοντα «χρόνος». Όσο ταχύτερα γίνει η διάγνωση και ξεκινήσει η θεραπευτική παρέμβαση, τόσο περισσότερες είναι στατιστικά οι πιθανότητες θετικής έκβασής του. Η διακομιδή με ασθενοφόρο προς το εφημερεύον νοσοκομείο αποτελεί -με εξαίρεση τις κινητές μονάδες που είναι επανδρωμένες με γιατρούς- ένα χρονικό διάστημα σχετικά αναξιοποίητο τόσο σε επίπεδο διάγνωσης όσο και αντιμετώπισης. Η τηλεϊατρική προσφέρει στις μέρες μας τη δυνατότητα να γίνει το ασθενοφόρο μία προέκταση του νοσοκομείου, ένας «προθάλαμος» του τμήματος επειγόντων.

 

Οι αερομεταφορές στη χώρα μας με τα αναρίθμητα νησιωτικά συμπλέγματα είναι, από την άλλη πλευρά, πολλές φορές επιβεβλημένες, ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που τα περιστατικά θα μπορούσαν με την κατάλληλη καθοδήγηση να αντιμετωπιστούν επί τόπου, εξοικονομώντας χρήματα και ανθρώπινους πόρους και εξαλείφοντας τους δυνητικούς κινδύνους.

Η εμπειρία της στην υποστήριξη της προνοσοκομειακής φροντίδας είναι σημαντική:

  • Σε συνεργασία με το Καρδιολογικό Εργαστήριο της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Παν.Αθηνών πρωτοπόρησε από το 1996, διερεύνοντας την εφαρμογή της μετάδοσης ΗΚΓ από ασθενοφόρα. Περισσότερα για την ερευνητική αυτή προσπάθεια.
  • Λογισμικό της χρησιμοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας για την αξιολόγηση των περιστατικών που χρήζουν αερομεταφορά.

Η τεχνογνωσία της εταιρείας αξιοποιήθηκε στα νέα της συστήματα, που με τη φορητότητά τους εξυπηρετούν κάθε χρήση από υγειονομικούς σχηματισμούς επείγουσας ιατρικής, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος από την παραλαβή του ασθενούς μέχρι τη διάγνωση.