επικοινωνία   αρχική

Προφίλ εταιρείας

Η ήταν μία ελληνική ιδιωτική εταιρεία με μακρόχρονη εξειδίκευση στις τηλεματικές εφαρμογές υγείας και τον χώρο του e-health.

Στην αφουγκραζόμαστε τις μεταβολές του χώρου των υπηρεσιών υγείας, έχοντας στενή συνεργασία με τους επαγγελματίες υγείας και αναπτύσσουμε εφαρμογές e-health για εξειδικευμένες κλινικές ανάγκες, που εστιάζονται στην παροχή ποιοτικά αναβαθμισμένων υπηρεσιών με παράλληλο εξορθολογισμό του κόστους.

Μέσα από αυτό το πρίσμα, υλοποιήσαμε το ολοκληρωμένο σύστημα για την εξ’ αποστάσεως ιατρική επίσκεψη και τις εφαρμογές κατ’ οίκον νοσηλείας, με έμφαση στην ευχρηστία, την αξιοπιστία και την κλινική χρησιμότητα.

Η φιλοσοφία μας περιστρέφεται γύρω από τους παρακάτω κεντρικούς άξονες:

  • Δεν αναζητούμε πελάτες, αλλά συνεργάτες. Γνώμονας για τη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος που προσφέρεται σε σας είναι οι ανάγκες σας. Και στην ξέρουμε να τις ακούμε και να συνεργαζόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα.
  • Κλειδί επιτυχίας είναι η συνεργασία μαζί σας για την ανάπτυξη καινοτόμων, αποτελεσματικών και οικονομικά ανταποδοτικών υπηρεσιών. Στην πιστεύουμε πως δεν κατασκευάζουμε απλά λογισμικό και συστήματα, αλλά οικοδομούμε μια υγιή και διαρκή σχέση με τον πελάτη.
  • Επενδύουμε στην τεχνογνωσία και την εξειδίκευση στο χώρο της τηλεματικής υγείας. Συνεργαζόμαστε με νοσοκομεία και πανεπιστημιακές κλινικές, διότι αποτελεί πεποίθησή μας πως μόνο οι τελικοί χρήστες μπορούν να συνδράμουν επιτυχώς την προσπάθεια για ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.

Τα συστήματα έχουν παρουσιαστεί σε Εθνικά και Διεθνή συνέδρια, ενώ αναφορές έχουν γίνει σε σημαντικές e-Health εκδόσεις όπως: M-Health, Journal of Telemedicine and Telecare, Telemedicine Today, European Telemedicine, Τηλεϊατρική στην Πράξη.