επικοινωνία   αρχική

ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Η τεχνολογία δεν καταργεί τις παραδοσιακές και δοκιμασμένες ιατρικές πρακτικές, αλλά τις εξελίσσει και τις αναβαθμίζει. Η εικόνα του ιατρού με το βαλιτσάκι του έχει πια δώσει τη θέση της στην ηλεκτρονική εκδοχή της...

Οι δυνατότητες που παρέχει σήμερα η τεχνολογική πρωτοπορία της Proton Labs περιλαμβάνουν:

 • Την καταγραφή πλήρους ηλεκτρονικού φακέλου (με το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, την παρούσα νόσο, τα κλινικά ευρήματα και την αγωγή)
 • Την κατ’ οίκον πραγματοποίηση και ψηφιακή αποθήκευση εξετάσεων (μερικές από τις οποίες γίνονταν μέχρι πρότινος κυρίως στο ιατρείο), όπως καρδιογράφημα, σπιρομέτρηση, ψηφιακή ακρόαση καρδιάς και πνευμόνων, οξυμετρία και μέτρηση αρτ. πίεση.
 • Πραγματοποίηση εικονοδιάσκεψης με συνεργαζόμενους ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, στους οποίους ενδεχομένως χρειαστεί να παραπεμφθεί ο ασθενής, αλλά και την αποστολή του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου.
 • Την εύκολη σύγκριση των νέων ευρημάτων ψηφιακά σε κάθε επανεξέταση.
 • Τη γρήγορη επισκόπηση της αγωγής, μέσα από εύχρηστα διαγράμματα.

Τα συστήματα της παρέχουν έτσι στον ιδιώτη ιατρό μοναδικές δυνατότητες, που του επιτρέπουν να κάνει ευκολότερα και αποτελεσματικότερα το έργο του, ενώ παράλληλα του δίνουν συγκριτικά πλεονεκτήματα αξιοπιστίας και αναγνωρισιμότητας.

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Η κατ’ οίκον φροντίδα είναι διεθνώς ένας ραγδαία εξελισσόμενος τομέας που περιλαμβάνει ιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες στο σπίτι του ασθενούς. Αν και στη χώρα μας δεν είναι ακόμη διαδεδομένες, οι υπηρεσίες αυτές συνεισφέρουν στην παρακολούθηση και την υποστήριξη είτε χρονίως πασχόντων είτε μετά από προηγηθείσα νοσοκομειακή περίθαλψη. Επαγγελματίες υγείας που επισκέπτονται σε τακτικά διαστήματα ασθενείς στην οικίας τους, αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις μαζί τους και προσφέρουν ένα φάσμα υπηρεσιών που καθιστά δυνατή την αδιάλειπτη πρόσβαση ασθενών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Η κατ’ οίκον φροντίδα:

 • Οδηγεί σε μείωση του χρόνου παραμονής στο αγχογόνο νοσοκομειακό περιβάλλον με συνακόλουθο περιορισμό του κόστους νοσηλείας.
 • Επιτυγχάνει καλύτερη συμμόρφωση με τη θεραπεία, χάρη στην τακτική επίβλεψη.
 • Επιτρέπει την έγκαιρη αναγνώριση νέων προβλημάτων ή συμπτωμάτων, καθώς και την άμεση αντιμετώπιση παροξύνσεων στα πρώτα στάδια.
 • Οδηγεί σε μείωση της συχνότητας επισκέψεων σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο, μείωση της διάρκειας νοσηλείας καθώς και του συνολικού κόστους παροχής υπηρεσιών υγείας.
 • Προσφέρει προστασία του ασθενούς από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, οι οποίες προκαλούνται από πολυανθεκτικά μικρόβια.
 • Δίνει τη δυνατότητα ευκολότερης φροντίδας από τους οικείους και προσφέρει ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς στο γνώριμο περιβάλλον του.

Τα συστήματα της, μεταφέρουν τη σύγχρονη τεχνολογία στο σπίτι του ασθενούς. Ο επισκέπτης νοσηλευτής:

 • Συμπληρώνει ηλεκτρονικά τις παρατηρήσεις του
 • Ελέγχει την ορθή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής
 • Πραγματοποιεί σειρά παρακλινικών εξετάσεων (καρδιογράφημα, μέτρηση αρτ. πίεσης, οξυμετρία, σπιρομέτρηση, ακρόαση καρδιάς και πνευμόνων με ηλεκτρονικό στηθοσκόπιο), που μέχρι σήμερα γίνονταν μόνο σε οργανωμένα ιατρεία.
 • Πραγματοποιεί εικονοδιάσκεψη με το θεράποντα ιατρό όταν χρειάζεται, για τη διευκρίνιση κάποιων θεμάτων (νέα συμπτώματα, ρύθμιση αγωγής), γεγονός που χαρίζει στον ασθενή αίσθημα ασφάλειας και συνεχούς φροντίδας. Παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα και στο θεράποντα ιατρό να επανεκτιμήσει την κλινική εικόνα, όταν χρειάζεται, χωρίς να μετακινηθεί από το ιατρείο του!

Τα συστήματα της έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες εταιρειών παροχής κατ’ οίκον νοσηλευτικής φροντίδας και σύνδεσής τους με διαγνωστικό κέντρο ή ιδιωτική κλινική, αλλά και τις απαιτήσεις δημόσιων νοσοκομείων (π.χ. χρονίων νοσημάτων, ογκολογικών κέντρων) που θα ενδιαφέρονταν να παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες.

Επιπλέον μπορούν να αξιοποιηθούν και για την εξ’ αποστάσεως ιατρική επίβλεψη προγραμμάτων αποκατάστασης στο σπίτι (home based tele-rehabilitation programs).

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά και στην εκλογίκευση του κόστους με παράλληλη παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» υλοποιούνται από πολλούς δήμους της χώρας, τόσο σε αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια, με στόχο να καλύψουν ένα σημαντικό κενό στη φροντίδα ηλικιωμένων, αΜΕΑ και ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Στην ομάδα συμπεριλαμβάνεται και νοσηλευτής / νοσηλεύτρια, ο ρόλος του οποίου σήμερα περιορίζεται στην παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής, τη συνταγογράφηση, την επικοινωνία με τις πρωτοβάθμιες δομές υγείας και την πραγματοποίηση απλών νοσηλευτικών πράξεων (ενδομυϊκές ενέσεις κτλ.).

Αντίθετα, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υλοποιείται η συνεργασία των δομών κοινωνικής πρόνοιας με εκείνες της πρωτοβάθμιας υγείας, με επιδίωξη τη μετακίνηση των υπηρεσιών πλησιέστερα προς το πολίτη / ασθενή, με κεντρικό στόχο την παραμονή του στη βέλτιστη δυνατή κατάσταση εκτός Νοσοκομείου, και την παροχή υπηρεσιών κατ΄ οίκον, σε σύνδεση με τα συστήματα υγείας.

Τα συστήματα της μπορούν να αποτελέσουν ιδανική λύση για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών από την ομάδα του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», αφού μετά από σύντομη εκπαίδευση, ο νοσηλευτής της ομάδας μπορεί να τηρεί ηλεκτρονικά τις παρεμβάσεις του και να πραγματοποιεί σειρά εξετάσεων (καρδιογράφημα, μέτρηση αρτ. πίεσης, οξυμετρία, σπιρομέτρηση, ακρόαση καρδιάς και πνευμόνων με ηλεκτρονικό στηθοσκόπιο) χωρίς μετακίνηση του εξεταζομένου. Αυτές τις εξετάσεις μπορεί

 • είτε να τις μεταδώσει την ίδια στιγμή (π.χ. στο τοπικό δημοτικό ιατρείο ή το Κέντρο Υγείας, όπου διαφορετικά ο ασθενής θα μεταφερόταν)
 • είτε να τις αποθηκεύσει στο φορητό σύστημα, και να συνεργαστεί με το θεράποντα ιατρό μετά το τέλος των επισκέψεων συνολικά.


Παράλληλα με το ίδιο σύστημα μπορεί να εξυπηρετείται και η τακτικότερη ιατρική παρακολούθηση των ηλικιωμένων των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου, ενώ μπορεί να αξιοποιηθεί και για προληπτικό έλεγχο σε διάφορες ηλικιακές ομάδες (π.χ. προληπτικός έλεγχος παιδιών / εφήβων στο σχολείο από επισκέπτη / τρια υγείας και σε δεύτερο διάγνωση των καρδιογραφημάτων / ακροάσεων από ειδικό.

Ένα επιπλέον όφελος αποτελεί το γεγονός πως οι δημότες που εξυπηρετούνται με τη χρήση του συστήματος διαθέτουν πια ένα ηλεκτρονικό φάκελο που μπορεί να αξιοποιηθεί και στις επισκέψεις τους στα Δημοτικά Ιατρεία κτλ.

Οι δυνατότητες της τεχνολογίας είναι πολλές! Το είδος του μοντέλου των υπηρεσιών συναρτάται με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, αλλά μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα. Τα συστήματα της σχεδιάστηκαν από επαγγελματίες υγείας με ιδιαίτερη εμπειρία στην κατ’ οίκον φροντίδα με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτουν εύκολα τις απαιτήσεις των νοσηλευτικών επισκέψεων και να παρέχουν υψηλής ποιότητας ιατρική πληροφορία με την μικρότερη δυνατή τροποποίηση στον τρόπο εργασίας ιατρών και νοσηλευτών.