επικοινωνία   αρχική

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ιατρική εργασίας καλύπτει μία ουσιαστική ανάγκη και έχοντας θεσμοθετηθεί σχετικά πρόσφατα και στη χώρα μας, κερδίζει ολοένα και περισσότερο τη θέση που της αρμόζει.

Κεντρικό ρόλο στην παρακολούθηση του εργαζόμενου έχει ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, που επιτρέπει τη διαχρονική παρακολούθηση των συμπτωμάτων, των κλινικών ευρημάτων και των παρακλινικών εξετάσεων, τη συγκριτική τους παρουσίαση, έγκαιρη ειδοποίηση για προγραμματισμό μελλοντικών ελέγχων, την πραγματοποίηση εξετάσεων στο χώρο εργασίας από παραϊατρικό προσωπικό (π.χ. νοσηλεύτρια) και άμεση αποστολή τους ή και μετάδοση επιμέρους εξετάσεων από τον ιατρό εργασίας σε συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων (π.χ. αποστολή ΗΚΓ και ακρόασης καρδιάς σε καρδιολόγο) για παροχή δεύτερης γνώμης.

Τα παραπάνω μπορούν να εφαρμοστούν ιδανικά από το μοντέλο των ΕΞΥΠΠ.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Στη σημερινή εποχή δίδεται ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα στον τομέα της πρόληψης.

Δύο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα προγράμματα προληπτικής ιατρικής και αγωγής υγείας στην κοινότητα είναι η δυσκολία πρόσβασης και η απροθυμία προσέλευσης του πληθυσμού σε οργανωμένες υγειονομικές μονάδες. Εναλλακτικά η προσέγγιση του πληθυσμού από επαγγελματίες υγείας στην κοινότητα ξεπερνά τους παραπάνω περιορισμούς, αλλά απαιτεί τη μετακίνηση πολυπρόσωπης ομάδας ειδικών και εξοπλισμού.

Επιπλέον θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία πρακτική λύση για τον προληπτικό έλεγχο μαθητικού πληθυσμού (για αθλητικές δραστηριότητες) στο χώρο του σχολείου και εξέταση των ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων από ειδικό καρδιολόγο σε δεύτερο χρόνο.

Τα φορητά συστήματα της παρέχουν τη δυνατότητα άμεσης υλοποίησης προγραμμάτων προληπτικής παρέμβασης στο επίπεδο της κοινότητας, με περιορισμένες ανάγκες σε επιτόπου παρουσία εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού, το οποίο μπορεί εξ’ αποστάσεως είτε σε δεύτερο χρόνο να παρέχει αξιόπιστη διάγνωση.

Παρέχεται έτσι η δυνατότητα πραγματοποίησης προγραμμάτων διαλογής (Screening Tests) και η ηλεκτρονική καταγραφή των συμμετεχόντων, με οικονομία σε ανθρώπινους πόρους και κόστος.

ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ & ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ανάγκες ιατρικής κάλυψης ανακύπτουν τόσο στα πλοία των γραμμών του Αιγαίου, όσο και τα κρουαζιερόπλοια αλλά και τα πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας:

  • Σύμφωνα με αποφάσεις των υπουργείων Υγείας και Εμπορικής Ναυτιλίας, τα επιβατηγά πλοία των γραμμών του Αιγαίου πρέπει να έχουν ιατρούς που εκτελούν υπηρεσία ιατρού υπαίθρου. Το γεγονός πως οι ιατροί αυτοί δεν έχουν ειδικότητα, όσο και το ότι οι περισσότερες θέσεις δεν έχουν πληρωθεί, αναδεικνύουν την ανάγκη ύπαρξης ιατρικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως . Ο σχεδιασμός των συστημάτων της επιτρέπει την εύκολη και ταχύτατη μετάδοση βιοσημάτων (καρδιογραφήματος, αρτ. πίεσης, ακρόασης καρδιάς, οξυμετρίας) αλλά και την πραγματοποίηση εικονοδιασκέψεων με το ιατρικό κέντρο υποστήριξης.
  • Η ιδέα της τηλεϊατρικής υποστήριξης εμπορικών πλοίων που ταξιδεύουν για καιρό μακριά από λιμάνια δεν είναι καινούργια. Εφαρμόστηκε από τη δεκαετία του 1920 σε πλοία νορβηγικών και ιταλικών συμφερόντων και αρχικά στηρίχθηκε στα σήματα Μορς. Πρόγραμμα ιατρικών συμβουλών με φωνητική επικοινωνία εφαρμόζει από χρόνια ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Η υιοθέτηση των δυνατοτήτων του συστήματος της Proton Labs θα μπορούσε να προσθέσει σημαντικά πλεονεκτήματα σε ανάλογα υπάρχοντα προγράμματα, αναβαθμίζοντας αποφασιστικά την ποιότητα της ιατρικής υποστήριξης που παρέχεται σε δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία. Το οικονομικό όφελος είναι τεράστιο, αν αναλογιστεί κανείς το κόστος αερομεταφοράς μέλους του πληρώματος με ελικόπτερο σε περιστατικό που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί επί τόπου με καθοδήγηση, τη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης για την έκβαση του περιστατικού αλλά και τη δυνατότητα τακτικής παρακολούθησης στη φάση της ανάρρωσης.

ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα φορητά συστήματα της έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων αναγκών όπως η εξ’ αποστάσεως ιατρική παρακολούθηση:

  • Εξ’ αποστάσεως εξειδικευμένη ιατρική υποστήριξη σε ανθρωπιστικές αποστολές μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) είτε εκτός συνόρων, είτε για παρακολούθηση καταυλισμών (φυσικών καταστροφών – λαθρομεταναστών)
  • Ειρηνευτικές Αποστολές εκτός συνόρων, για υποστήριξη των στρατιωτικών ιατρών της αποστολής με παροχή δεύτερης γνώμης.
  • Ιατρική υποστήριξη σε σωφρονιστικά ιδρύματα, όπου το υγειονομικό έλλειμμα είναι υπαρκτό και η συχνή μεταφορά κρατουμένων ενέχει κινδύνους.
  • Υποστήριξη στρατιωτικών μονάδων, με δυνατότητα άμεσης μεταφοράς του εξοπλισμού (π.χ. στην ύπαιθρο κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων).
  • Υποστήριξη ξενοδοχειακών μονάδων, όπου η πρόσβαση σε οργανωμένες υγειονομικές μονάδες δεν είναι πάντα εύκολη. Η εύκολη εκπαίδευση στο χειρισμό του συστήματος καθιστά δυνατή τη λειτουργία του και από μη επαγγελματία υγείας.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τα συστήματα της παρέχουν τη δυνατότητα εξ' αποστάσεως παρακολούθησης ασθενών που συμμετέχουν σε προγράμματα θεραπευτικού τουρισμού. Μία από τις εφαρμογές θεραπευτικού τουρισμού εστιάζεται στην εξωνοσοκομειακή εκπαίδευση χρονίως πασχόντων σε σταθερή κατάσταση, σε εγκαταστάσεις ξενοδοχείων ή αγροκτημάτων που έχουν ανάλογη υποδομή. Οι ασθενείς μέσα στη φύση θα παρακολουθούν ειδικά σχεδιασμένα ταχύρυθμα προγράμματα εκπαίδευσης για τη νόσο τους (π.χ. έγκαιρη ανίχνευση παροξύνσεων, ορθή λήψη φαρμακευτικής αγωγής, πρακτικές ασκήσεις φυσικοθεραπείας κτλ). Για την υλοποίηση του προγράμματος απαιτείται η παρουσία ελάχιστου αριθμού θεραπευτών, μια και τα συστήματα της αξιοποιούν την εξ' αποστάσεως ιατρική αξιολόγηση, αλλά και την τηλε-εκπαίδευση και διατηρούν τους ειδικούς γιατρούς σε επαφή μέσω των νέων τεχνολογιών. Η συνεργάζεται από το 2009 με το Πρότυπο Αγρόκτημα «Αμφίκαια», ώστε να δοκιμαστούν οι εφαρμογές αυτές στην πράξη. Το αγρόκτημα «Αμφίκαια» αξιοποιεί την υποδομή και την τεχνογνωσία της Proton Labs σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο τηλεϊατρικής μέσα στο Αγρόκτημα, που εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαία Επίτροπο Viviane Reding.