επικοινωνία   αρχική

ARI-Act e-Health

Η ήταν συντονιστής της δράσης e-health του προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας για την Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Αττικής (ARIACT)” (www.ariact.gr). Αντικείμενο της συγκεκριμένης δράσης, ήταν η ανάπτυξη ενός συστήματος κατ’οίκον ιατρικής παρακολούθησης χρονίως πασχόντων και ηλικιωμένων. Οι δύο αυτές ομάδες πληθυσμού είναι ακριβώς εκείνες που εκτιμάται πως θα απορροφούν στο μέλλον ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό των πόρων υγείας. Στη δράση συμμετείχαν ακόμη η Περιφέρεια Αττικής, το BIC Αττικής, το Σισμανόγλειο ΓΠΝΑ, το A' Περιφερειακό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας Αττικής, το Prisma Ltd και η εταιρεία Παπαποστόλου ΕΠΕ.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος δημιουργήθηκαν οι πρώτες εκδόσεις των συστημάτων “Θόη” (φορητό σύστημα, αποστολέας) και “Ωκεανός” (σταθερό σύστημα, παραλήπτης). Ο σχεδιασμός των συστημάτων έγινε με γνώμονα τις απαιτήσεις του επαγγελματία υγείας, που πραγματοποιεί επισκέψεις στο σπίτι του ασθενούς. Εκεί εξετάζει τον ασθενή, τον υποβάλλει στον απαιτούμενο έλεγχο με τη χρήση διαφόρων ιατρικών συσκευών του φορητού συστήματος «Θόη» και συμπληρώνει τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο. Εν συνεχεία τον αποστέλλει στο σταθερό σύστημα «Ωκεανός» του νοσοκομείου, όπου γίνεται αξιολόγηση των ευρημάτων και κατόπιν μέσω τηλεσυνδιάσκεψης παρέχονται οδηγίες και ενδεχόμενη τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής.

Το φορητό σύστημα «Θόη» είναι μικρό και ελαφρύ για εύκολη μεταφορά, γρήγορη συλλογή και άμεση αποστολή ιατρικών δεδομένων, χαρακτηριστικά που συνεπάγονται αποδοτικότερη κατανομή του χρόνου επίσκεψης. Συνδέεται με σειρά ιατρικών συσκευών, όπως καρδιογράφο, στηθοσκόπιο, οξύμετρο, πιεσόμετρο, σπιρόμετρο, ροόμετρο, βιντεοκάμερα και φωτογραφική μηχανή. Διαθέτει Infrared, Bluetooth και WiFi ώστε να συνδέεται ασύρματα με συσκευές και δίκτυα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ειδική γραφίδα είτε πληκτρολόγιο και παρέχει δυνατότητα χειρόγραφων σημειώσεων.

Το σταθερό σύστημα «Ωκεανός» παρέχει εύκολη πρόσβαση στα αναλυτικά δεδομένα και μπορεί να διευκολύνει τη διάγνωση μέσω συνοπτικής παρουσίασης κλινικών παραμέτρων με γραφήματα και δείκτες. Κάθε γράφημα παρέχει δυνατότητα σύγκρισης τριών παραμέτρων και ταυτόχρονης απεικόνισης της φαρμακευτικής αγωγής, ώστε να διευκολύνεται το ιατρικό έργο. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα σύγκρισης των τιμών της τελευταίας επίσκεψης με το μέσο όρο όλων των επισκέψεων του ασθενούς, μέσα από ειδικούς δείκτες. Το σύστημα «Ωκεανός» συνδέεται με όλες τις συσκευές που αναφέρθηκαν για τη «Θόη» καθώς και με scanner για ψηφιοποίηση απεικονιστικών εξετάσεων.

Τα αποτελέσματα της δράσης e-health του ARI-Act και τα συστήματα «Θόη» και «Ωκεανός» παρουσιάστηκαν στο συνέδριο «Καινοτομία και Ποιότητα Ζωής στα Αστικά Μητροπολιτικά Κέντρα» (Αθήνα, 17 - 18 Μαρτίου 2006).